”Om du efter att ha druckit INO via en brustablett, går längre, har mindre smärta under dina dagliga aktiviteter, då har vi lyckats!!”

För länge sedan (1993 – 1995) var Professor Erney Mattsson i USA, där han studerade effekterna av kväveoxid (NO) på babianer. Från denna forskning föddes en inspirerande tanke och mer än 20 år senare har denna tanke lett till INO, som är en ”booster” av kväveoxid, stolt erbjuden till sina kunder från InoFoodtech AB. 

Våra produkter har en påvisad potent omvandling till kväveoxid. NO är en fundamental komponent i kroppens naturliga fysiologi och dess potens är känd sedan många år. NO fick Nobelpriset i medicin 1998. Med ökad ålder minskar produktionen av NO. Detta ökar risken för många sjukdomar, såsom fetma, typ 2 diabetes, några former av cancer, hjärt-kärl sjukdomar och enstaka neurodegenerativa tillstånd. Genom att konsumera våra produkter så kompenserar man för detta bortfall. INO innehåller byggstenar som din egen kropp använder till en säker och naturlig källa till din personliga produktion av kväveoxid. Detta gör INO till ett tryggare alternativ jämfört med många andra tillskott. Kväveoxid vidgar kroppens blodkärl och du får en ökad blodcirkulation.

INO TEAM

Erney Mattsson. Professor och Överläkare i kärlkirurgi.

Professor Mattsson är grundare av INO och hjärnan bakom dess naturliga sammansättning. Målet är att förbättra livet för så många människor som möjligt.
Professor Mattsson har representerat Norge i the European Society of Vascular Surgery och varit ledare för nationella forskningsinitiativ i Norge via Norsk Karkirurgisk Forening. Hans personliga forskning har haft ett fokus på kärlväggsbiologi, aortaaneurysm och ett nytt träningskoncept som stimulerar mitokondrier och som förbättrar gångförmågan hos klaudikanter. 
Professor Mattsson är en uppfinnare med olika globala patent. Ett av dessa är ett borttagbart stent som har rönt stort intresse från multinationella företag, nationella och internationella media. Denna uppfinning har också vunnit pris i en global tävling med 6000 deltagare.
Professor Mattsson har efarenhet med en uppfinning som han har varit delaktig i från identifiation av kliniskt problem, framtagande av uppfinning i olika versioner för att efter kliniska test sälja bakomliggande företag internationellt.

Vesa-Matti Tallgren, fysioterapeut och Fysiolog. Grundare till INO och den ansvarige för dess aktuella sammansättning. ”Jag såg en möjlighet att göra mera för den generella hälsan med detta projekt än det jag någosin skulle kunna göra som fysioterapeut. Jag beslöt därvid att satsa allt på detta !” Efter flera år av hårt arbete har vi slutgiltligen INO att presentera till hela världen

Thomas Lindström Styrelseordförande. Grundare av INO. Thomas har stor erfarenhet av varumärkesbyggande av hög kvalitet. 

Jan Enhager En av grundarna till bolaget Vitamin Well som utvecklat ett antal funktionella produkter och varumärken såsom Vitamin Well, Nobe Aloe Vera, Nocco och Barebells. Jan Enhager är idag investerare och rådgivare till ett antal scale up bolag. Tidigare har Jan Enhager drivit ett antal reklambyråer med stort fokus på FMCG. Han har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling, produktutveckling, marknadsföring samt försäljning.

Christian Johansson investerare och hälsoentusiast. Efter att ha testat INO ville han vara en del av teamet och dess otrolig resa.

INO ”boostar” kväveoxid i kroppen

Vår Mission
INO filosofin är att vara ärlig. Dessutom med tillräcklig styrka och envetenhet för att våga vara annorlunda. Resultatet av detta är att vi kan erbjuda  något nytt, som ingen annan gör: INO brustablett – En booster av Kväveoxid till dig som lider av fönstertittarsjukdomen (Claudicatio Intermittens, Klaudikatio). ”Vi vill skapa förutsättningar för ett bättre, hälsosammare och mer aktivt liv för de många människorna”.
Om du efter att ha druckit INO via en brustablett, går längre, har mindre smärta under dina dagliga aktiviteter, då har vi lyckats!!