FAQ

frågor og Svar

Fönstertittarsjukdomen (Claudicatio Intermittens) är ett tillstånd som beror på nedsatt cirkulation till benen. Man upplever smärta i större muskelgrupper, som vaderna och ibland i sätesmuskulatur och runt höftleden vid gående. Smärtan försvinner vid vila. Den vanligaste orsaken är rökning. 

Det finns många tillstånd som ger smärta vid gående. Det typiska vid fönstertittarsjukdomen är att smärtan försvinner helt inom 5 minuter. Om den kvarstår längre eller inte försvinner helt så är sannolikheten stor att andra tillstånd helt eller delvis förklarar besvären.

Det indikerar att det är en obalans mellan producerad energi och den energi som man använder i stunden. Man blir ”sur” i musklerna. Fysiologiskt är det samma som alla kan uppleva vid en större kroppsansträngning oavsett om man har cirkulationsproblem eller ej.

Symptomen kan lindras även om de kärlförändringar som ligger bakom besvären kvarstår oförändrade. Träning är mest centralt för denna förbättring. Viktnedgång eller avlastning av kroppsvikten på armarna ger mindre arbete för benen och därvid längre gångsträcka. Stöd för ökad egen produktion av kväveoxid kan vara ett annat sätt att mildra symptomen. Brustabletten INO är en möjlighet, men samma effekt som denna brustablett kan uppnås genom att äta ett kilo ruccula.

Man kan förhindra progress av sjukdomen på olika sätt ex främst genom att sluta röka. Man bör också ha en hälsosam diet. Låta sig behandlas med trombocythämmare och kolesterolhämmande mediciner. Har man diabetes eller högt blodtryck så är det av stort värde om dessa sjukdomar är välreglerade

Fönstertittarsjukdomen leder vanligen bara till nedsatt gångförmåga. Har man inte diabetes så är sannolikheten att man klarar sig undan amputation under sin livstid mer än 95%. Denna risk är därvid nästan ”försumbar”. Har man diabetes och fönstertittarsjukdomen i kombination så ökar risken.
Vid hotande kallbrand eller som det också heter kritisk ischemi så har man en kraftigare nedsatt cirkulation. Detta tillstånd kan yttra sig som smärta i liggande position eller att det uppstår spontana sår på underbenen eller fötter. Då behöver man söka läkarhjälp för att avgöra om det behöver göras något för att förstärka cirkulationen. INO brustabletter är absolut inget alternativ utan snarlig läkarhjälp är det enda valet.
Om du är i tvivel på vilken grad av cirkulationsnedsättning du har bör du också först söka läkarhjälp för att få denna värdering gjord.

Man kan få ont vid gående vid en lång rad av sjukdomar i de vävnader, vid sidan om blodkärlen, som finns i benen. Det innebär sjukdomar relaterade till muskler, skelett, leder, ledband, bindväv etc. Ett ganska vanligt tillstånd utanför benen är förträngningar i ryggmärgen (spinal stenos). Det ger symptom som är mycket snarlika fönstertittarsjukdomen. Vid detta tillstånd brukar det kännas bättre för smärtlindringen att man sätter sig ned och lutar sig lätt framåt. Det är inte lika bra att enbart stanna och förbli stående upprätt. Smärtan vid spinal stenos brukar inte försvinna helt eller det dröjer klart längre än de 5 minuterna innan den eventuellt är borta.

Alla interventioner i blodkärl är förenade med risk. Vid absolut flest tillfällen går det mycket bra men enskilda gånger så går det inte som man hoppas och då kan man även bli försämrad. Detta gäller även om alla har gjort sitt bästa. Dvs det behöver inte ske ett misstag om det går mindre bra. Det finns studier som påvisar att träning kan vara lika bra som ex ”ballongsprängning”. Det är därför att rekommendera att först prova allt som står ovan för att förbättra symptomen innan man överväger att göra någon intervention. Det är bättre att bli förbättrad utan att ta risker framför att ta en risk som kanske inte ger ett överlägset resultat även om allt går som man hoppas.

Det finns inga begränsningar att prova INO oavsett vilka mediciner som man använder eller vilka typ av föda man äter.

Erney Mattsson
Professor och Överläkare i kärlkirurgi